Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY , OŚWIATA I KULTURA , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

30 stycznia 2012

Organizacja konferencji przez uczelnię a zwolnienie w VAT

171

Organizacja konferencji przez uczelnię, której głównym celem jest usługa kształcenia, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 20 października 2011 roku numer ILPP2/443-1107/11-2/MR.

Sytuacja podatnika

Uczelnia organizuje konferencje. Są to spotkania poświęcone wymianie doświadczeń naukowych i dydaktycznych oraz dyskusja w ramach tematów przedstawionych na konferencji. Nad kształtem merytorycznym przedsięwzięcia czuwa kilkuosobowa rada programowa. Przed konferencją zarówno osoby z uczelni, jak i osoby o bogatym dorobku naukowym z innych ośrodków edukacyjnych przygotowują referaty związane z tematyką spotkania. Jednym z naczelnych celów konferencji naukowych organizowanych przez uczelnie wyższe jest rozpropagowanie ze strony organizatorów oraz pozyskanie ze strony uczestników wiedzy w określonej w tematyce konferencji dziedzinie. Uczestnicy konferencji w toku jej trwania uzyskują wiadomości i materiały, które pozwalają na uzupełnienie wiedzy i rozwijanie ich dorobku naukowego i dydaktycznego. Jak wynika z art. 13 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, podstawowymi zadaniami uczelni (...) są między innymi kształcenie i promowanie kadr naukowych oraz kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy.

W związku z powyższym uczelnia zwróciła się do Ministra Finansów z zapytaniem o prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z tytułu organizowanych konferencji.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę