Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Usługi polegające na organizowaniu przez Muzeum w ramach działalności statutowej spotkań z artystami, pisarzami bądź koncertu, na które sprzedawane są bilety wstępu nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Natomiast nieodpłatny wstęp na imprezy kulturalne w celu promocji działalności Muzeum o charakterze kulturalnym, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 czerwca 2012 roku nr IPTPP2/443-169/12-8/KW.

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciło się Muzeum, które w ramach swojej działalności statutowej sporadycznie sprzedaje bilety wstępu na organizowane spotkania z piosenkarzami, twórcami tekstów piosenek, muzykami, pisarzami. Dochód ze sprzedaży biletów został wydatkowany na działalność statutową. Na większość imprez wstęp jest darmowy lub za zaproszeniami. Muzeum nie jest obecnie podatnikiem VAT.

W ramach działalności statutowej, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, Muzeum świ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź