Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

28 września 2012

Pełnomocnictwo ogólne a wniosek o stwierdzenie nadpłaty

253

Prowadzę księgowość firmom i na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa ogólnego do podpisywania deklaracji i reprezentowania przed organami podatkowymi sporządzam i podpisuję deklaracje. Czy organ podatkowy słusznie zażądał ode mnie odrębnego pełnomocnictwa w sytuacji złożenia wraz z korektą deklaracji wniosku o stwierdzenie nadpłaty?

ODPOWIEDŹ

Tak, do każdego postępowania prowadzonego przez organ podatkowy wszczętego na wniosek strony lub z urzędu musi być złożone do akt sprawy odrębne pełnomocnictwo.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.136 ustawy Ordynacja podatkowa strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony od...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź