Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Małżeństwo jest jedynym udziałowcem w dwóch spółkach z o.o., z których chcą utworzyć jedną - jak to powinni zrobić, sprzedaż udziałów? Chodzi mi o "techniczne" połączenie.

ODPOWIEDŹ

Kwestie formalno-prawne dotyczące łączenia się spółek zostały opisane w Rozdziale 5 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH). Połączenie spółek może być dokonane poprzez :

• łączenie się przez przejęcie (określane też jako inkorporacja, fuzja, wcielenie), które polega na przeniesieniu całego majątku spółki (przejmowanej) na spółkę (przejmującą) za udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej.

• przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej (określane jako konsolidacja), na którą przechodzi majątek łączących się spółek w zamian za udziały nowej spółki.

Przed połączeniem należy sporządzić pisemny plan, który wymaga uzgodnienia pomiędzy łączącymi się spółkami. Plan połączenia powinien zawierać co najmniej:

1) typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób łączenia, a w przypadku połączenia przez zawiązanie nowej spółki - również typ, firmę i siedzibę tej spółki,

2) stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej,

3) zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej,

4) dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmując...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź