Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

8 listopada 2012

Prawo do korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia hali sportowej

264

Z uwagi na termin realizacji inwestycji (lata 2009 – 2010) Powiat będzie miał prawo do dokonania korekty w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym hala sportowa została oddana do użytkowania, ponieważ przepis art. 90a ust. 1 ustawy znajduje zastosowanie w odniesieniu do nakładów ponoszonych od dnia 1 stycznia 2011 roku.

 Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji nr ITPP1/443-783/12/AT z 4 września 2012 roku.

POLECAMY

Sytuacja podatnika

Powiat (Starostwo Powiatowe) realizował inwestycję w latach 2009 - 2010 zakresie budowy hali sportowej przy zespole szkół. Faktury za wykonane usługi były wystawiane na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź