Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI

1 lutego 2013

Prawo do odliczenia podatku naliczonego proporcjonalnie do udziału procentowego powierzchni budynku wykorzystywanej na cele niemieszkalne i mieszkalne

230

Podatnik w odniesieniu do wydatków, które będzie w stanie przyporządkować do części usługowej budynku, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast w odniesieniu do wydatków, których nie jest w stanie przyporządkować do konkretnych części budynku, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej, związanej z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretac...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź