Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z duplikatu lub faktury pierwotnej

Artykuły | 28 listopada 2023 | NR 142
0 338

Kupiliśmy do biura firmy różne materiały biurowe (papier ksero, koszulki na dokumenty oraz długopisy). Sprzedawca wystawił fakturę 15 maja 2023 r., a sprzedaż tych towarów nastąpiła 10 kwietnia 2023 r. Sprzedawca jednak tej faktury nam nie przekazał. Wystąpiliśmy do sprzedawcy z prośbą o sprawdzenie, czy faktycznie ta faktura została do nas przekazana. Sprzedawca stwierdził, że może wystawić duplikat do tej pierwotnej sprzedaży. Duplikat otrzymaliśmy od niego 1 sierpnia 2023 r. Czy możemy z tego duplikatu odliczyć podatek naliczony VAT, czy jednak musimy ustalić, kiedy nabyliśmy pierwotne prawo do odliczenia podatku z tej faktury?

Odpowiedź

Przyjmując założenie, że Czytelnik (spółka) nie otrzymał faktury pierwotnej za zakup materiałów biurowych, będzie miał prawo skorzystać z odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym otrzymał duplikat lub kolejne trzy okresy rozliczeniowe, jeżeli rozlicza się miesięcznie.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług przez fakturę należy rozumieć dokument w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Faktury wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden otrzymuje nabywca, natomiast drugi zachowuje w swojej dokumentacji sprzedawca. Ustawodawca nie określił oddzielnych przepisów dla faktur, które stanowią duplikat faktury pierwotnej. W praktyce gospodarczej często zdarza się tak, że pewne okoliczności czy zdarzenia losowe powodują, że faktura pierwotna nie dociera do nabywcy lub jest przez niego zagubiona. Podatnik, chcąc skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, może wystąpić do sprzedawcy o sporządzenie duplikatu takiej faktury. 

Pamiętaj!
W wypadku gdy faktura zostanie zniszczona albo zaginie, podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia wystawia ponownie fakturę na wniosek nabywcy, zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu podatnika.

Elementy duplikatu do faktury pierwotnej

Faktura wystawiona ponownie zawiera datę wystawienia, może zawierać wyraz „DUPLIKAT”. Nie ma obowiązku umieszczania słowa „DUPLIKAT” – podatnik ma w tym zakresie wybór. Istotne jest, że muszą być zachowane wszystkie elementy faktury pierwotnej. Duplikat będzie się różnił tylko datą wystawienia tej faktury oraz elementem nieobowiązkowym w postaci słowa „DUPLIKAT”.

Prawo do odliczenia VAT z faktury zakupu

Ogólna zasada dotycząca podatników VAT stanowi, że prawo do odliczenia podatku naliczonego związane jest z posiadaniem faktury zakupowej. Zakup musi mieć związek z czynnościami opodatkowanymi. 

Ważne!...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.