Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

10 grudnia 2012

Prawo do odliczenia podatku przy nabyciu oraz leasingu gokarta oraz paliwa do jego napędu

164

Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego, wynikającej z faktur dokumentujących zakup gokartów oraz rat związanych z ich leasingiem, jak również prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do ich napędu.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3 października 2012 roku nr ITPP2/443-839/12/EK.

Sytuacja podatnika

Spółka, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów usług, zamierza zakupić oraz leasingować gokarty, które będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Będzie do nich nabywane paliwo, tankowane do kanistrów na stacji benzynowej. Gokarty nie są pojazdami samochodowymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. Nie podlegają rejestracji w wydziałach komunikacji i nie mają prawa poruszać się po drogach publicznych. W homologacjach gokarty posiadają wpis - „wózek jezdniowy”.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy przy zakupie lub leasingu gokartów można w całości odliczyć podatek naliczony oraz czy można odliczać podatek od paliwa nabywanego do kanistrów, a przeznaczonego do tankowania gokartów na torze kartingowym.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z treścią art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Natomiast obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy rozporządzenia wykonawc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę