Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

28 lutego 2012

Prawo do odliczenia podatku VAT przez parafię

153

Kościelna osoba prawna, prowadząca niegospodarczą działalność statutową, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją zadania w ramach funduszy europejskich.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2012 r. numer ITPP2/443-1611/11/AJ.

Sytuacja podatnika

Parafia wystąpiła o dofinansowanie zadania w ramach funduszy europejskich. Wnioskodawca prowadzi niegospodarczą działalność statutową i w tym zakresie nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Prowadzona działalność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma w przedmiotowej sprawie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, ponieważ nie jest czynnym podatnikiem tego podatku i prowadzi tylko niegospodarczą działalność statutową.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym zarejestrowanym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednozna...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę