Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NIERUCHOMOŚCI

28 grudnia 2012

Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji

0 393

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT od wszystkich zakupów i wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi, tj. uzyskiwaniem przychodów z tytułu najmu lokali.

Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 października 2012 roku nr IBPP3/443-864/12/KG

POLECAMY

Sytuacja podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwrócił się Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, który będzie realizował inwestycję, w wyniku której zostanie przebudowany budynek kina na lokale użytkowe. Powstaną lokale użytkowe, które będą wynajmowane na prowadzenie różnych rodzajów działalności gospodarczych m.in. funkcja wystawiennicza, mediateka, gastronomia itp.

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Mienie powstałe w wyniku realizacji projektu w całości będzie wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym MZBK zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy może odliczyć podatek VAT naliczony od zakupów i wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji inwestycji.

Odpowiedź Dyrektora izby Skarbowej

Z obowiązujących przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź