Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

30 stycznia 2012

Prawo do odliczenia przez biuro turystyczne VAT od wydatków administracyjnych

151

Biuro turystyczne dla którego podstawą opodatkowania jest marża, nie może odliczać podatku VAT w przypadku towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem biura należy rozliczać na zasadach ogólnych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej numer IPTPP2/443-416/11-4/JN z 2 listopada 2011 roku

Sytuacja podatnika

Podstawą opodatkowania biura usług turystycznych jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. (art. 119 ust. 1 ustawy o VAT). Na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy o VAT nie przysługuje mu obniżenie kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty tj. usługi hotelowe, gastronomiczne, transportowe itp. wchodzące w skład oferty turystycznej dla klienta.

Ponadto Wnioskodawca nabywa towary i usługi na potrzeby związane z utrzymaniem i prowadzeniem biura. Do czerwca 2011 roku podatek VAT od towarów i usług był płacony w całości od uzyskanej marży według prowadzonej ewidencji nabycia i sprzedaży usług turystycznych, bez potrąceń podatku naliczonego związanego z kosztami utrzymania i prowadzenia biura. Następnie, biuro zwróciło się do organu podatkowego z zapytaniem czy zakupy kosztowe ponoszone w związku z prowadzoną działalnością, tj. opłata za wynajem lokalu, opłata za energię elektryczną, telefon, internet, zakup sprzętu biurowego itp., mogą stanowić podstawę do obniżenia podatku należnego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę