Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

28 lutego 2012

Prawo do odliczenia przez Gminę VAT od zakupów ogólnych

184

W sytuacji, gdy dany zakup jest wykorzystywany przez Gminę zarówno do działalności opodatkowanej VAT jak i do działalności niepodlegającej opodatkowaniu i nie jest wykorzystywany do działalności zwolnionej od opodatkowania VAT, a Gmina nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych przez siebie zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, to Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu takich zakupów.

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 18 stycznia 2012 roku numer IPPP1/443-1551/11-2/AS.

Sytuacja podatnika

Do Ministra Finansów zwróciła się Gmina Miejska, która, obok wykonywania czynności, w których występuje jako organ władzy publicznej, wykonujący zadania nałożone przepisami prawa (i jako taki nie uznawany, w świetle art.15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług, za podatnika VAT), wykonuje również czynności wpisujące się w definicję działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, Gmina wykonuje zarówno czynności, w związku z którymi przysługuje jej prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony, jak i czynności niepodlegające przepisom ustawy o VAT. Dla celów tak zakrojonej działalności Gmina nabywa towary i usługi od podmiotów trzecich. W zdecydowanej większości przypadków, Gmina nie ma obiektywnej możliwości bezpośredniego przyporządkowania określonego zakupu do konkretnego obszaru swojej działalności (tj. Gmina nie jest w stanie jednoznacznie określić, czy dana usługa lub nabyty towar może być wykorzystywany wyłącznie dla celów działalności w ramach której jest uznawana za podatnika podatku VAT, czy dla celów działalności w ramach której, na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie jest uznawana za podatnika).

Gmina zwróciła się do organu podatkowego o potwierdzenie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego od takich zakupów.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy przyznał Gminie prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z faktur dotyczących zarówno czynności, w związku z którymi przysługuje jej prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony, jak i czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT, w sytuacji, gdy nie ma ona obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych przez siebie zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności.

W uzasadnieniu, Dyrektor Izby Skarbowej powołał się na przepis art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę