Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY

28 lutego 2012

Prawo do odliczenia VAT od kosztów poniesionych na pielęgnację drzew

170

Nasza gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie planujemy realizację zadania polegającego na wykonaniu prac leczniczo pielęgnacyjnych drzew alei lipowej będącej pomnikiem przyrody, znajdującej się wzdłuż drogi gminnej. Planowane zadanie finansowane będzie ze środków własnych oraz z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czy z tytułu kosztów poniesionych na wykonanie powyższych prac będzie nam przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

Nie. Z tytułu kosztów poniesionych na wykonanie prac leczniczo pielęgnacyjnych drzew alei lipowej będącej pomnikiem przyrody Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Tak więc warunkiem niezbędnym do skorzystania z prawa do odliczenia jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gmina wykonuje zadan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę