Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

5 listopada 2012

Prawo do odliczenia VAT od środków trwałych użyczonych wspólnikom

175

Spółka z o.o. ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od środków trwałych zakupionych i udostępnionych wspólnikom na podstawie umowy użyczenia.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 21 sierpnia 2012 roku nr IPTPP4/443-338/12-5/BM.  

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca - spółka z o.o jest grupą producentów owoców i warzyw oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa owoców, w które Spółka zaopatruje się u udziałowców będących jednocześnie sadownikami. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nieodpłatnie udostępnia środki trwałe wykorzystywane przez członków grupy producentów przy zbiorze, przechowywaniu i transporcie owoców. Cechą charakteryzującą działalność grupy producentów są wzajemne dwustronne i ekwiwalentne świadczenia pomiędzy Spółką a udziałowcami. Obowiązek wzajemnych świadczeń wynika z ustawy o grupach producentów owoców i warzyw, a także idącymi za ustawą zasadami umowy Spółki. Z jednej strony producenci mają obowiązek sprzedaży swoich płodów przez Spółkę, co uniemożliwia im negocjowanie cen z innymi podmiotami - takie świadczenie niewątpliwie ma wymiar finansowy. Z drugiej strony Spółka, aby wypełnić zapisy ustawy i umowy Spółki, które zobowiązują ją do zaopatrzenia się w maszyny i urządzenia, nabywa środki trwałe, które wspomagają proces organizacji sprzedaży począwszy od zbioru owoców w sadach, transportu do chłodni, poprzez przechowywanie w chłodni do sortowania, pakowania i transportu towarów do odbiorcy.

Środki trwałe zakupione przez Spółkę umożliwiają optymalny proces sprzedaży, który w przypadku grupy producentów zaczyna się już w momencie zbioru owoców, Spółka zapewnia sobie konieczne zaopatrzenie w owoce pochodzące od producentów z grupy, będące następnie przedmiotem realizowanych przez Spółkę kontraktów handlowych w odpowiedniej ilości i spełniające określone wymogi jakościowe w odpowiednim czasie. Zakupione przez Spółkę środki trwałe służą unowocześnieniu procesów: zbioru, transportu, przechowywania, sortowania oraz pakowania, co ma bezpośredni wpływ na uzyskanie i utrzymanie wysokich standardów jakościowych oferowanych owoców, możliwość konkurowania na wymagających rynkach i negocjowania wyższych cen sprzedaży. Taka optymalizacja procesu jest korzystna zarówno dla Spółki jak również dla udziałowców/producentów. Nabyte środki trwałe były, są i będą wykorzystywane wyłącznie do zbioru, przechowywania i transportu owoców przez członków grupy w związku z działalnością gospodarczą Spółki.

W związku z powyższym, Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem czy ma...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę