Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

5 listopada 2012

Prawo do odliczenia VAT od usług prawniczych prowadzących do otrzymania odszkodowania

171

Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług profesjonalnej obsługi prawnej, w zakresie ochrony praw autorskich, polegających na dochodzeniu odszkodowania szkody wyrządzonej Spółce, sprowadzającej się do bezprawnego rozpowszechniania utworów, natomiast przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od kosztów pośrednich, mających związek zarówno z czynnościami opodatkowanymi jak i niepodlegającymi opodatkowaniu.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP1/443-251/12-4/PR z dnia 29 czerwca 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca zawiera z producentami filmów umowy o prowadzenie dystrybucji filmów, na podstawie których uzyskuje wyłączną licencję na dystrybucję filmu. Zgodnie z jej treścią wszelkie naruszenia praw autorskich i praw licencyjnych do filmu w imieniu producentów i swoim będzie ścigać Wnioskodawca, który w tym zakresie może korzystać z pomocy firm prawniczych, organizacji i i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź