Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

5 listopada 2012

Prawo do odliczenia VAT od usług prawniczych prowadzących do otrzymania odszkodowania

239

Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług profesjonalnej obsługi prawnej, w zakresie ochrony praw autorskich, polegających na dochodzeniu odszkodowania szkody wyrządzonej Spółce, sprowadzającej się do bezprawnego rozpowszechniania utworów, natomiast przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od kosztów pośrednich, mających związek zarówno z czynnościami opodatkowanymi jak i niepodlegającymi opodatkowaniu.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w inter...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź