Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , TRANSPORT

30 kwietnia 2012

Prawo do odliczenia VAT od usług przewozowych świadczonych dla Gminy

304

Gmina dzierżawi tereny Spółce, której jest większościowym udziałowcem. Czynsz dzierżawny dokumentowany jest fakturami VAT i opodatkowany stawką podatku 23%. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Spółką działaniem Spółki jest wykonywanie usług w zakresie przewozu osób na terenie Gminy, poprzez utworzenie osobnej linii samorządowej całorocznej oraz plażowej i działkowej w sezonie dla mieszkańców Gminy, aby ułatwić dojazd do pobliskich miejscowości gminnych. Wielkość zamówienia określona jest w kilometrach i opłata za 1 wozokilometr wraz z opłatami dodatkowymi stanowi przychód dla Przewoźnika, który wykonuje na własny koszt bilety oraz system ich sprzedaży. Rozliczenie następuje miesięcznie na podstawie wystawianych faktur przez Przewoźnika na Gminę wraz z harmonogramem o przejechanych wozokilometrach na poszczególnych liniach objętych zamówieniem. Czy Spółka postępuje prawidłowo opodatkowując VAT otrzymane od Gminy wynagrodzenie? Czy Gmina może skorzystać z odliczenia VAT z faktur otrzymanych od Przewoźnika?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Przewoźnik postępuje prawidłowo opo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź