Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

30 marca 2012

Prawo do odliczenia VAT od wydatków finansowanych z ZFŚS

153

Pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 lutego 2012 roku nr IPPP3/443-1509/11-2/KT.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciło się przedsiębiorstwo, które jest zobowiązane do prowadzenia działalności socjalnej, w tym utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Z ZFŚS finansowane są liczne świadczenia na rzecz pracowników oraz byłych pracowników (emerytów), w tym między innymi świadczenia wypoczynkowe: wypoczynek we własnych domkach położonych na terenie ośrodka wypoczynkowego lub w wynajętych apartamentach. Z tytułu korzystania z domków i apartamentów pracownicy i członkowie ich rodzin wnoszą opłaty wynikające z cennika zawartego w regulaminie Funduszu.

Koszty utrzymania domków i wynajęcia apartamentów są wyższe niż opłaty uzyskiwane z ich udostępniania pracownikom i członkom ich rodzin. Właściciel ośrodka obciąża przedsiębiorstwo fakturami VAT za koszty utrzymania domków. Wydatek ten w kwocie brutto obciąża ZFŚS. Z tytułu wynajmu apartamentów od właścicieli przedsiębiorstwo również otrzymuje faktury VAT.

W związku z powyższym, przedsiębiorstwo zwróciło się do organu podatkowego między innymi z zapytaniem, czy opisane powyżej zakupy towarów i usług realizowane na potrzeby prowadzonej działalności socjalnej dają prawo do odliczenia podatku VAT z dokumentujących je faktur.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Art.86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług przyznaje podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W wydanej interpretacji organ podatkowy zgodził się z przedsiębiorstwem, że jego działalność w zakresie administrowania funduszem socjalnym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nakładają przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Stosownie do art. 10 oraz art. 12 ust. 1 powołanej ustawy, środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, a pracodawca jedynie administruje tymi środkami. Należy wskazać, iż podmiot zobowiązany do utworzenia i administrowania zakładowym funduszem socjalnym podejmuje działania techniczne o charakterze nieodpłatnym, które pozostają całkowicie poza prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Podmiot ten nie rozpoczyna i nie prowadzi działalności gospodarczej w celu dysponowania funduszem socjalnym. Wykonuje te czynności tylko dlatego, że taki obowiązek nakłada na niego ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. W konsekwencji, podm...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę