Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY

4 listopada 2012

Prawo do odliczenia VAT od wydatków na operat szacunkowy

307

Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych z zasobów Miasta. Zbycie lokalu następuje w drodze aktu notarialnego i udokumentowane jest fakturą VAT z zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług. W postępowaniu przygotowującym nieruchomość do sprzedaży Urząd zleca zewnętrznym rzeczoznawcom majątkowym sporządzenie operatów szacunkowych, które opodatkowane są 23% stawką podatku od towarów i usług. Operaty sporządzane są w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca w momencie zakupu mieszkania. Cena sporządzenia operatu nie jest wliczana w cenę sprzedaży mieszkania, jednak zwrot kosztów jego sporządzenia jest warunkiem spisania aktu notarialnego. Wnioskujący o sprzedaż mieszkania obciążany jest kosztami sporządzenia operatu szacunkowego w pełnej wysokości, na podstawie faktury VAT ze stawką 23%. Czy możemy skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o VAT naliczony z faktur otrzymanych od rzeczoznawców?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Tak, możecie Pa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź