Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY

2 stycznia 2012

Prawo do odliczenia VAT od wydatków na promocję Gminy

168

Nasza gmina rozpoczęła kampanię promującą jej walory turystyczne, współfinansowaną przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kampania polega na ekspozycji billboardów, plakatów i ulotek zachwalających walory turystyczne gminy w portach lotniczych na terenie całej Polski. Czy mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących tej kampanii?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu usług związanych z prowadzoną kampanią promocyjną.

UZASADNIENIE

Art.86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług daje podatnikom prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Organa podatkowe jak i sądy administracyjne są zgodne co do tego, że związek nabywanych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych jest podstawowym warunkiem uzyskania prawa do odliczenia i, że podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku od zakupów niezwiązanych z takimi czynnościami.

Zgodnie z przepisami art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z pkt 10 i 18 cytowanego przepisu, zadania te obejmują między innymi sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę