Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

3 grudnia 2012

Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z pogrzebem pracownika

155

Niedawno umarł pracownik naszej firmy. Czy możemy odliczyć VAT z faktur na wydatki na wieniec pogrzebowy i nekrolog dotyczący tego pracownika?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie można odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup wieńca pogrzebowego i nekrologu.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego przepisu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę