Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

30 marca 2012

Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z targowiskiem miejskim

173

Jako Gmina jesteśmy właścicielem targowiska miejskiego. Od podmiotów handlujących na terenie targowiska pobieramy opłatę targową, a dodatkowo, od tego roku, handlujący wpłacają Gminie czynsz dzierżawy z tytułu udostępniania miejsc na targowisku. Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących ponoszone bieżące koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska (np. koszty utrzymania czystości, dostawy wody i prądu, usługi ochrony oraz bieżące remonty na terenie targowiska)? Nadmieniamy, że Gmina jest czynnym podatnikiem VAT.

ODPOWIEDŹ

Tak, Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku z tytułu opisanych bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika zarówno do wykonywani...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź