Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , BUDOWNICTWO , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

30 marca 2012

Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych ze sprzedażą działek pod zabudowę

168

Gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków związanych ze sprzedażą działek przeznaczonych pod zabudowę.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2012 roku nr IPTPP2/443-777/11-6/PR.

Sytuacja podatnika

Gmina, będąca czynnym podatnikiem VAT, dokonuje sprzedaży niezabudowanych działek (gruntów) przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub/i komercyjną. W celu dokonania sprzedaży powyższych działek, Gmina ponosi szereg niezbędnych wydatków, tj. w szczególności nabywa usługi:

• wyceny działek,

• ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,

• projektowe, związane z podziałem lub scalaniem działek,

• projektowe, związane z ustaleniem i okazaniem granic działek,

• sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek.

Gmina ponosi wskazane powyżej wydatki najczęściej na kilka miesięcy przed dokonywaną transakcją sprzedaży działek. Powyższe wynika w szczególności z faktu, iż sprzedaż działek odbywa się zasadniczo w ramach postępowania przetargowego, które trwa określony czas.

W związku z powyższym, Gmina zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem o prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, w sytuacji gdy jest ona w stanie przyporządkować każdy z opisanych powyżej wydatków do konkretnej, sprzedawanej pod zabudowę działki.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Gminy, że przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych ze sprzedażą działek.

W uzasadnieniu interpretacji, Dyrektor Izby Skarbowej przywołał art....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę