Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

30 stycznia 2012

Prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją

176

Czy mogę odliczyć podatek od towarów i usług od zakupów dokonanych przed rejestracją jako podatnik VAT?

 

ODPOWIEDŹ

Prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje również tym podatnikom, którzy dokonali wydatków przed rejestracją jako podatnik VAT, a następnie skutecznie jako tacy podatnicy się zarejestrowali.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Rejestracji - jako warunku powstania prawa do odliczenia - nie można zatem w żaden sposób wyprowadzić z brzmienia art. 86 ust. 1 ww. ustawy. Na uwagę zasługuje zwłaszcza brak odesłania w końcowej części tego przepisu do art. 96 ust. 1 ustawy VAT, nakładającego na podmioty, o których mowa w art. 15 obowiązek z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź