Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

3 grudnia 2012

Prawo do odliczenia VAT przy imporcie usług przez biuro turystyczne

150

Prowadzę biuro turystyczne i świadczone usługi opodatkowuję na zasadzie marży. W celu realizacji tych usług nabywam z zagranicy między innymi usługi przewodników czy organizacji imprez, które stanowią dla mnie import usług. Czy mam prawo do odliczenia VAT przy imporcie tych usług? Jeżeli nie, to czy wartość nieodliczonego VAT pomniejsza podstawę opodatkowania?  

ODPOWIEDŹ

Nie, nie ma Pan prawa do odliczenia VAT z tytułu importu usług służących bezpośredniej korzyści turysty, może go Pan natomiast ująć w kalkulacji kosztów marży, obniżając tym samym podstawę opodatkowania.

UZASADNIENIE

Opodatkowanie usług turystyki podlega procedurom szczególnym, które zostały zamieszczone w przepisach art.119 ust.1-10 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU).

Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Zgodnie z art.119 ust.4 UPTiU, podatnikom wykonującym usługi turystyki, dla których podstawą opodatkowania jest marża, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty. Z przytoczonego przepisu wynika, że podatnik świadczący usługi turystyczne nie odlicza bezpośrednio podatku VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących bezpośredniej korzyści turysty. Podatek ten zawarty jest w cenie nabycia (cenie brutto) i w sposób bezpośredni wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania (marży).

Problem powstaje wówczas, gdy podatnik nabywa usługi od podatników z innych krajów Unii Europejskiej i jest zobowiązany do rozliczenia podatku od importu tej usługi na zasadzie reverse charge. Podatnik zobowiązany jest do odprowadzenia podatku VAT należnego, natomiast nie może bezpośrednio odliczyć podatku VAT naliczonego od importu usługi. Powstaje więc pytanie, czy podatnik może o podatek należny od importu usługi pomniejszyć podstawę opodatkowania?

Dotychczasowe stanowisko organów podatkowych było bardzo niekorzystne dla podatników. W swoich interpretacjach fiskus opierał się na definicji ceny sprzedaży i ceny nabycia zawartej w art.312 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zdaniem organów podatkowych de...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę