Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

5 listopada 2012

Prawo do odliczenia VAT przy zakupie lokalu z majątku wspólnego małżonków

158

Podatniczce przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupionego wraz z mężem lokalu użytkowego, jeżeli lokal ten jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP4/443-347/12-4/OS z dnia 16 sierpnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawczyni zakupiła wraz z mężem lokal użytkowy. Sprzedającym lokal jest spółka jawna, która na tę okoliczność wystawiła fakturę VAT. Jako, że Zainteresowana nie ma z mężem rozdzielności majątkowej, zakupiony lokal jest wspólną własnością. Kupując lokal Wnioskodawczyni podjęła wraz z mężem decyzję, że będzie go wynajmować i czerpać z tego dodatkowy dochód. Zakupu lokalu dokonano w przeważającej części ze środków z kredytu bankowego i w mniejszej części ze środków własnych. Wnioskodawczyni nadmienia, że osiąga dochody z pracy i z działalności gospodarczej w formie handlu hurtowego niewyspecjalizowanego, fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych. Zainteresowana jest również płatnikiem podatku VAT. Mąż nie pracuje i nie osiąga dochodów. Zainteresowana podpisała umowę najmu przedmiotowego lokalu z przedsiębiorcą, płatnikiem podatku VAT. Następnie Wnioskodawczyni wystawiła najemcy fakturę VAT za kwiecień za wynajem całego lokalu (również w części należącej do męża). Jednocześnie wraz z mężem Zainteresowana podjęła decyzję, że wszelkich rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu najmu lokalu będzie dokonywać Ona. Na okoliczności tego wyboru Zainteresowana złożyła w Urzędzie Skarbowym stosowne oświadczenie. Wnioskodawczyni jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupiony przez Zainteresowaną lokal wykorzystywany jest do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Zainteresowana zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem czy dokonując rozliczenia podatku VAT z dzia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę