Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

28 września 2012

Prawo do odliczenia VAT z tytułu opłat półkowych

177

Nasza Spółka produkuje sprzęt komputerowy. Zawarliśmy umowę z siecią sklepów dotyczącą wystawienia naszych produktów do sprzedaży pod warunkiem zapłaty określonego wynagrodzenia. Czy będziemy mieli prawo do odliczenia podatku, jaki zostanie wykazany w otrzymanej od kontrahenta w październiku 2012 roku fakturze VAT?

ODPOWIEDŹ

Odpowiedź na Państwa pytanie zależy od tego, czy opłata uiszczana jest wyłącznie za możliwość sprzedaży towaru w sieci sklepów, czy też w zamian za nią świadczone są dodatkowe usługi.  

UZASADNIENIE

W przedstawionym przez Państwa przypadku mamy do czynienia z tzw. opłatami półkowymi. Są to opłaty pobierane przez sklepy od dostawców za możliwość wystawiania towarów do sprzedaży. Opłaty półkowe funkcjonują pod różnymi nazwami np. opłaty marketingowej, opłaty za usługę logistyczną, opłaty za pośredn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź