Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

2 września 2012

Prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu towaru od komornika

158

Nasza Spółka nabyła w drodze licytacji sprzęt komputerowy. Czy będziemy mieli prawo do odliczenia podatku jaki zostanie wykazany w otrzymanej od komornika sądowego we wrześniu 2012 roku fakturze VAT?

ODPOWIEDŹ

Tak, nabycie przez Państwa Spółkę sprzętu komputerowego od komornika daje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej ten zakup, pod warunkiem, że sprzęt będzie służył sprzedaży opodatkowanej VAT.  

UZASADNIENIE

Dokonując sprzedaży zajętego w trybie egzekucji mienia, komornik musi postąpić tak jak właściciel towarów tj. jeśli właściciel jest podatnikiem podatku od towarów i usług, komornik jest zobowiązany do opodatkowania sprzedaży wg właściwej stawki i wystawienia faktury VAT. Zgodnie z art.18 ustawy o podatku od towarów i usług, komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są bowiem płatnikami podatku VAT z tytułu sprzedaży, a więc odprowadzają pobrany od nabywcy towaru podatek VAT do właściwego urzędu skarbowego.

W Państwa przypadku należy zwrócić uwagę na art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę