Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , GMINY I POWIATY , AKTUALNOŚCI , ODPOWIEDZI

25 lipca 2012

Prawo Gminy do odliczenia VAT z faktury od Specjalnej Strefy Ekonomicznej

353

Gmina Miasto (czynny podatnik VAT) zawarła umowę ze Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE) o współpracy w zakresie przeprowadzania przetargów na wyłonienie nabywców nieruchomości objętych SSE. Zgodnie z zawartą umową, za przygotowanie i przeprowadzenie przetargów Miasto każdorazowo dokona na rzecz Strefy wypłaty wynagrodzenia w wysokości 10% ceny sprzedaży własności/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W 2012 roku dokonano sprzedaży jednej takiej nieruchomości (działki). Na okoliczność sprzedaży Gmina Miasto wystawiła fakturę VAT dla nabywcy ze stawką VAT 23%. Zgodnie z zawartą umową, SSE wystawiła Gminie fakturę VAT za pośrednictwo przy sprzedaży w/w nieruchomości, z zastosowaniem stawki VAT 23%. Czy Gmina Miasto może skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o VAT naliczony przez Specjalną Strefę Ekonomiczną?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź