Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , BUDOWNICTWO , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

2 lipca 2012

Prawo spadkobiercy do ubiegania się o zwrot VAT od materiałów budowlanych

161

Spadkobierczyni przysługuje prawo ubiegania się o zwrot części podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które poniosła wspólnie z mężem, zarówno na podstawie faktur wystawionych na męża Wnioskodawczyni jak i na podstawie faktur wystawionych na Wnioskodawczynię po dniu śmierci męża.

 

Wynika to z indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/415-274/12-2/AK z 8 czerwca 2012 roku.

Stan faktyczny

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji zwróciła się Wnioskodawczyni, która otrzymała w darowiźnie od swojej matki gospodarstwo rolne. W 2002 roku mąż Wnioskodawczyni otrzymał pozwolenie na rozbudowę domu mieszkalnego o nową część mieszkalną. Rozbudowa z uwagi na chorobę męża oraz to, że otrzymywał on niską rentę, przeprowadzana była bardzo powoli z pieniędzy Wnioskodawczyni. Faktury do dnia śmierci męża, czyli do połowy 2010 roku były wystawiane na jego nazwisko a po jego śmierci na Wnioskodawczynię.

Małżonkowie mieli wspólnotę majątkową. Faktury na nazwisko męża nie zostały wcześniej rozliczone. Nie doszło do sprawy spadkowej, a zatem dom należy teraz do Wnioskodawczyni i dwóch synów.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy może otrzymać zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych zakupionych w związku z rozbudową domu, udokumentowanych zarówno tymi fakturami, które były wystawione na jej męża przed jego śmiercią, jak i tymi wystawionymi na Wnioskodawczynię po śmierci męża.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

„Zgodnie z art. 7 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.

W oparciu o art. 97 § 1 w zw. z art. 97 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, spadkobierca osoby, która poniosła wydatki wskazan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę