Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotycząca kwalifikacji na gruncie podatku od towarów i usług warunkowych premii pieniężnych wypłacanych kontrahentom z tytułu dokonania określonego poziomu zakupów lub terminowego regulowania należności, zakończyła wieloletni spór pomiędzy podatnikami, Ministerstwem Finansów i różnymi składami sądów administracyjnych. Jednakże po tym orzeczeniu wielu podatników nie wie jak w praktyce poradzić sobie z dokumentowaniem premii.

1. Spór o premie pieniężne

Wieloletni spór pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi dotyczył tego, czy udzielenie kontrahentowi premii pieniężnej z tytułu dokonania określonego poziomu zakupów lub terminowego regulowania należności podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Początkowo dominująca linia interpretacyjna Ministerstwa Finansów mówiła, że czynność udzielenia takiej premii stanowi usługę opodatkowaną VAT (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr IPPP1/443-1126/08-2/SM z 27 lipca 2008 roku). Takie stanowisko zawarł też Minister Finansów w interpretacji ogólnej nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 z 30 grudnia 2004 roku. Większość składów orzekających sądów administracyjnych nie zgadzała się z tym stanowiskiem Ministerstwa Finansów, twierdząc, że udzielenie premii pieniężnej nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Tak orzekł na przykład Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku o sygnaturze I SA/Po 37/09 z 21 kwietnia 2009 roku czy Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 1384/09 z 30 września 2010 roku. Powyższa linia orzecznicza spowodowała, że pojawiły się interpretacje, w których organa podatkowe potwierdzały, że udzielenie premii pieniężnej nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu (np. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: nr IPPP3/443-656/11-4/JF z 1 sierpnia 2011 roku i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź