Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BUDOWNICTWO

29 sierpnia 2012

Produkcja i montaż domów mieszkalnych i letniskowych z drewna

179

Sprzedaż produkowanych domów mieszkalnych i letniskowych sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 11 dla osób fizycznych, firm i dewelopera jest opodatkowana 8% stawką podatku od towarów i usług.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 31 lipca 2012 roku nr IPTPP4/443-287/12-4/OS.

Sytuacja podatnika

Firma prowadzi działalność w zakresie produkcji i montażu domów mieszkalnych i letniskowych z drewna. We własnym zakładzie produkcyjnym produkuje poszczególne elementy domów zgodnie z projektem budowlanym, po czym montuje je na odpowiednio przygotowanej działce klienta. Wszystko odbywa się na podstawie podpisanej wcześniej umowy z klientem, w której określony jest zakres budowy domu, jego rodzaj oraz wartość wraz z terminami płatności. Firma wystawia swoim klientom, zarówno osobom fizycznym jak i firmom, faktury za wykonane domy, stosując stawkę podatku 8 %. Treść faktury to najczęściej: „dom mieszkalny z montażem” (z określeniem PKOB 1122) lub „dom letniskowy z montażem” (z określeniem PKOB 11110). Czasami na fakturze znajduje się zapis „dom letniskowy”, lub „dom mieszkalny”

W związku z powyższym Firma zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy postępuje prawidłowo stosując stawkę podatku VAT w wysokości 8% na sprzedawane domy mieszkalne i letniskowe bez względu na rodzaj nabywcy.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżoną stawkę podatku w wysokości 8%, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – zgodnie z art. 41 ust.12a ww. ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast art. 41 ust. 12b ww. ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę