Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ROZLICZENIA VAT

1 lipca 2011

Produkcja na powierzonym materiale

457

Otrzymujemy materiał od kontrahenta zagranicznego do produkcji butelek plastikowych. Po wyprodukowaniu wysyłamy przetworzony towar do tego samego klienta, który powierzył materiał. W jaki sposób to zewidencjonować pozabilansowo, mam tylko ilość i nie będę miała wartości; przyjąć jeden do jeden (1 kg - 1 zł)?

Z treści pytania wynika, że firma polska świadczy usługi na materiale powierzonym jej przez kontrahenta z innego kraju Unii Europejskiej. Taki sposób współpracy jest bardzo często spotykany w obrocie wewnątrzunijnym, a usługi wykonywane przez polską firmę traktowane są jako usługi świadczone na ruchomym majątku rzeczowym.

Miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) jest siedziba usługobiorcy. W świetle art. 12 ust. 1 pkt 6...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź