Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ROZLICZENIA VAT

1 lipca 2011

Produkcja na powierzonym materiale

0 758

Otrzymujemy materiał od kontrahenta zagranicznego do produkcji butelek plastikowych. Po wyprodukowaniu wysyłamy przetworzony towar do tego samego klienta, który powierzył materiał. W jaki sposób to zewidencjonować pozabilansowo, mam tylko ilość i nie będę miała wartości; przyjąć jeden do jeden (1 kg - 1 zł)?

Z treści pytania wynika, że firma polska świadczy usługi na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź