Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

24 kwietnia 2012

Projekt nowelizacji od 1 stycznia 2013 roku ustawy o VAT

149

Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień wewnątrzresortowych obszerny projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2013 roku.

 

Projekt nowelizacji przewiduje między innymi zmiany w określaniu obowiązku podatkowego, który co do zasady powstanie on na koniec miesiąca, w którym została wykonana usługa lub dokonano sprzedaży. Ministerstwo planuje również rezygnację z większości wyjątków odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego. Faktury będą mogły być wystawiane do siódmego dnia, po końcu miesiąca, w którym wykonano usługę lub sprzedano towar. Za cały miesiąc będzie można wystawić jedną zbiorczą fakturę. Wprowadzona zostanie też instytucja faktury uproszczonej, którą przedsiębiorcy będą mogli stosować do kwoty 450 zł lub równowartości 100 euro. Taka faktura nie będzie zawierała niektórych elementów, które dziś są wymagane.

Resort planuje również zmianę definicji prezentu o małej wartości, którego nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Obecnie przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane jednej osobie towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w danym roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję, lub towary, których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena ich nabycia lub koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł. Zmiana ustawy przewiduje podniesienie tego progu odpowiednio do 200 zł i 20 zł.

Tak, jak zapowiadano już wcześniej, przedłużone do końca 2013 roku zostanie ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego przy zakupie samochodów osobowych i innych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz zakaz odliczenia podatku od paliwa tankowanego do baków tych samochodów.

Nowelizacja przepisów zakłada również zmiany niektórych stawek podatkowyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę