Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

31 maja 2012

Projekt podniesienia atrakcyjności szkolnictwa a prawo do odliczenia VAT

146

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia VAT naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na podniesieniu atrakcyjności szkolnictwa w powiecie.

 

Tak orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 grudnia 2011 roku nr IBPP4/443-1774/11/EJ.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca realizuje projekt, którego celem jest poprawa oferty edukacyjnej szkół o profilu zawodowym oraz zwiększenie ich atrakcyjności poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych. Efektem projektu ma być:

• wzrost satysfakcji uczniów z jakości nauczania w szkole,

• podniesienie ich motywacji do dalszego kształcenia zawodowego i osobistych aspiracji,

• wzrost pewności siebie,

• nabycie umiejętności pracy w grupie,

• wyzwalanie inicjatyw i aktywnej postawy uczniów,

• podniesienie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie z problemami w nauce i w życiu społecznym.

W związku z realizacją ww. projektu Wnioskodawca dokonuje zakupów usług i towarów, które nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7. Uczniowie biorą udział w projekcie nieodpłatnie a efekty powstałe w tracie realizacji projektu nie zostaną nikomu przekazane.

Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem o prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do ww. projektu.

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do ob...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę