Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , TRANSPORT

4 listopada 2012

Prywatny samochód a prawo do odliczenia VAT

158

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną VAT, do której wykorzystuję prywatny samochód osobowy. Czy mogę odliczyć VAT od eksploatacji i napraw samochodu?

ODPOWIEDŹ

Tak, można odliczyć podatek VAT naliczony od eksploatacji i napraw samochodu pod warunkiem, że czynności związane z wykorzystaniem samochodu w działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zatem warunkiem uprawniającym do skorzystania przez podatnika z możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanych fakturach VAT jest bezpośredni związek dokonywanych zakupów z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi.

Należy jednak wziąć pod uwagę zapisy art.88 ustawy o VAT oraz art.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, określające przypadki, w których...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę