Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wnioskodawca, który wykonuje czynności przeglądu instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, podlegają opodatkowaniu stawką podstawową, tj. 23%.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 16 sierpnia 2012 roku nr IPTPP2/443-499/12-2/JN.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji wodno – kanalizacyjnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania. W ramach wykonywanych usług świadczy również okresowe przeglądy konserwacyjne w budynkach mieszkalnych o PKOB 11.22 Wspólnot Mieszkaniowych, które mają na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków lub jego części inne niż remont ze stawką obniżoną podatku w wysokości 8%.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem czy prawidłowo zastosował obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8% do przeprowadzanych przeglądów konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy. Bowiem zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Warunkiem zastosowania 8% stawki jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę