Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Osoba fizyczna będąca podatnikiem VAT prowadzi działalność gospodarczą polegającą na działalności produkcyjnej realizowanej w nowo powstałej fabryce położonej w SSE oraz produkcji półfabrykatów, która odbywa się w obiekcie położonym poza SSE. Podatnik zamierza część działalności (produkcję półfabrykatów) przekazać dzieciom lub żonie. Z informacji udzielonej przez podatnika wiadomo, że małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej. Jakie skutki wywoła taka operacja w podatku VAT, podatku dochodowym oraz czy wystąpi podatek PCC?

Skutki w podatku VAT

Po pierwsze należy ustalić, czy mamy do czynienia z transakcją zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy też z transakcją nieodpłatnego przekazania towarów? 

Zgodnie z treścią art.2 pkt.27e ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU) pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gd...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź