Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przekazanie samochodu a zawieszenie działalności spółki

Artykuły | 26 października 2023 | NR 141
0 280

Spółka z o.o. jest podatnikiem VAT czynnym od 2021 r. Do działalności w ramach spółki zakupiono samochód osobowy. Jego wartość wynosi 35 000 zł. Samochód stanowi majątek firmy i został ujęty w środkach trwałych. Samochód w firmie służył do celów mieszanych. Od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi spółka odliczała podatek naliczony VAT w wysokości 50%. Od lutego 2022 r. spółka zawiesiła działalność gospodarczą. Obecnie spółka chciałaby przekazać ten samochód w formie darowizny na rzecz osoby z rodziny jednego ze wspólników. Czy taka czynność podlega opodatkowaniu VAT?

Odpowiedź

Tak, przekazanie w formie darowizny samochodu przez spółkę z o.o. na rzecz osoby z rodziny jednego ze wspólników będzie czynnością opodatkowaną stawką 23%. Na tę darowiznę spółka wystawi dokument wewnętrzny, w którym wykaże podatek należny od tego przekazania.

Uzasadnienie

Nieodpłatne przekazanie towarów
W myśl ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Dostawa towarów rozumiana jest jako przeniesienie prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Z dostawą mamy do czynienia również wtedy, gdy następuje nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. Sytuacja taka występuje, gdy podatnik dokonuje przekazania lub zużywa te towary na swoje cele osobiste lub swoich pracowników, byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Zatem jeżeli podatnikowi (spółce) przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodu w części lub w całości lub też od jego części składowych, to należy takie nieodpłatne przekazanie opodatkować. W zależności od formy przekazania towaru, czy to jest nieodpłatne przekazanie na rzecz podmiotów wskazanych w przepisie, czy też inna darowizna, ale podatnik korzystał z prawa do odliczenia VAT, to późniejsze przekazanie będzie czynnością opodatkowaną. Korekta podatku naliczonego w przypadku darowizny nie będzie miała zastosowania.

Podstawa opodatkowania darowizny (samochodu)
W sytuacji gdy przedmiotem przekazania jest samochód, który ma być darowizną dla osoby z rodziny wspólnika, to podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w wypadku braku podstaw do ustalenia takiej ceny będą to koszty wytworzenia, określone w momencie tej dostawy towarów, czyli w momencie przekazania towaru w formie darowizny. Podstawą opodatkowania będzie ustalona cena rynkowa samochodu (typ, marka, rocznik produkcji) z uwzględnieniem kosztów zużycia tego samochodu na moment jego przekazania.

Wykazanie nieodpłatnego przekazania/darowizny w pliku JPK_VAT
Ta transakcja powinna zostać udokumentowana poprzez wystawienie dokumentu wewnętrznego z znaczeniem „WEW” oraz w części ewidencyjnej dla stawki podatku w wysokości 23% w pozycji K_19 i K_20 oraz w części deklaracyjnej w pozycji P_19 i P_20. Nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nie wymaga wystawienia faktury. Taka czynność może być potwierdzona dokumentem wewnętrznym. 

Zawieszenie działalności gospodarczej przez podatnika a nieodpłatne przekazanie/darowizna
Podatnik ma prawo zawiesić działalność gospodarczą, jeżeli pozwoli mu to na uniknięcie jej zamknięcia i przetrwanie bez względu na niesprzyjające okoliczności. Według przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zawieszenie nie zmienia w żaden sposób statusu podatnika. Oznacza to, że w sytuacji, gdy przed zawieszeniem posiadał status czynnego podatnika VAT, to w okresie zawieszenia również pozostaje tym samym podatnikiem. Jedynie w okresie zawieszenia na co najmniej sześć miesięcy na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej naczeln...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.