Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony, w której określono, że za ,,przestoje” zawinione przez zakład pracy pracownik nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. Z powodu awarii maszyny pracodawca polecił pracownikowi udać się do domu i czekać na wezwanie brygadzisty. Po tygodniu pracownik został wezwany do pracy przy czym zgodnie z umową za dni przebywania pracownika w domu pracodawca mu nie zapłacił. Czy miał do tego prawo?

Nie. Jedną z podstawowych cech stosunku pracy przewidzianą w art. 22 kp jest jego odpłatność. Zgodnie z art. 80 kp ustawodawca wprowadził generalną zasadę, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną, natomiast za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepis prawa tak stanowi.

W omawianej sytuacji zastosowanie znaj...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź