Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

20 listopada 2012

Realizacja działania finansowanego z Unii Europejskiej a odliczenie VAT

156

Gminny Związek jako podmiot niebędący podatnikiem podatku VAT nie ma prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, pomimo realizacji działania 4.13 finansowanego ze środków Unii Europejskiej, przyczyniającego się do osiągnięcia celów Osi 3.

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji nr IPTPP1/443-536/12-4/IG z 20 sierpnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Gminny Związek uzyskał dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na realizację operacji w zakresie działania 4.13 "…" tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Jako podmiot realizujący ww. operację, Gminny Związek nie jest podatnikiem podatku VAT. Działania podejmowane przez Zainteresowanego w związku z realizacją operacji to: kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów zgodnie z historią nadwarciańskiego regionu. Prezentacja podczas imprez i świąt gminnych kompletnego stroju ludowego przyczyni się do pobudzenia świadomości zwłaszcza młodego pokolenia społeczności wiejskiej i potencjalnych turystów o bogactwie kulturowym obszaru. Właścicielem mienia zakupionego/wytworzonego w ramach realizacji projektu jest Gminny Związek i faktury VAT za zakupione towary i usługi są dokumentowane na nich.

W związku z powyższym zadano pytanie czy w tej sytuacji jest możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

 Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stos...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę