Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , OBOWIĄZEK PODATKOWY (art. 19-21)

7 marca 2012

Refakturowanie usług a moment powstania obowiązku podatkowego

170

Obowiązek podatkowy przy odsprzedaży energii elektrycznej, usług komunalnych (woda, odprowadzanie ścieków) oraz usług telekomunikacyjnych powstaje zgodnie z terminami płatności określonymi w fakturach.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2010 roku (nr ITPP1/443-273b/10/MN)

Sytuacja podatnika

Właściciel nieruchomości i znajdujących się w niej lokali użytkowych, które są przedmiotem najmu i dzierżawy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oprócz czynszu najmu płaconego z góry, pobiera opłaty za usługi dodatkowe, m.in. za wywóz nieczystości, opłaty za pobór wody i ścieków komunalnych, korzystanie z telefonów stacjonarnych, korzystanie z energii elektrycznej, dokonując udokumentowania przedmiotowej sprzedaży (refakturowania) fakturami VAT w oszacowanych przez siebie kwotach (brak liczników). Nie będąc pewnym co do terminu powstania podatku należnego (czy w terminie otrzymania faktury VAT dokumentującej refakturowaną usługę, czy też nabycie energii elektrycznej odsprzedanej dla najemcy, czy też w terminie płatności, jaki został określony w fakturze VAT dokumentującej odsprzedaż najemcom), zadał pytanie w tej sprawie.

Uzasadnienie Izby Skarbowej

Odsprzedaż towarów i usł...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę