Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza firma od lat tworzy ogólną rezerwę na należności nieściągalne w wysokości 3% salda należności. Podobno nie można tworzyć tego typu rezerw ogólnych. Proszę o pomoc w jaki sposób powinniśmy podejść do tej kwestii?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Jak rozumiem, spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź