Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza firma od lat tworzy ogólną rezerwę na należności nieściągalne w wysokości 3% salda należności. Podobno nie można tworzyć tego typu rezerw ogólnych. Proszę o pomoc w jaki sposób powinniśmy podejść do tej kwestii?

ODPOWIEDŹ

Jak rozumiem, spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość należności a nie rezerwy na należności, które to wyrażenie było używane w tzw. „starej nomenklaturze”. Ponadto rozumiem, że podmiot stosuje polskie zasady rachunkowości. Odpowiadając na to pytanie należy zwrócić uwagę na art. 35 b ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź