Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

4 lipca 2011

Rezerwa na rozrachunki z pracownikami z tytułu niedoborów inwentaryzacyjnych

198

W wyniku inwentaryzacji powstał dość spory niedobór (znaczna kwota). Osoba materialnie odpowiedzialna podpisała oświadczenie ze zapłaci powstałą kwotę niedoboru. Minęły trzy miesiące i jakoś się do tego nie garnie. Co mam z tym zrobić bo cały czas wisi mi to na należnościach, czy rezerwy mogę na to utworzyć?

Odpisy aktualizujące wartość należności mają na celu rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. W myśl art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości (Uo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź