Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODPOWIEDZI

4 lipca 2011

Rezerwa na rozrachunki z pracownikami z tytułu niedoborów inwentaryzacyjnych

162

W wyniku inwentaryzacji powstał dość spory niedobór (znaczna kwota). Osoba materialnie odpowiedzialna podpisała oświadczenie ze zapłaci powstałą kwotę niedoboru. Minęły trzy miesiące i jakoś się do tego nie garnie. Co mam z tym zrobić bo cały czas wisi mi to na należnościach, czy rezerwy mogę na to utworzyć?

Odpisy aktualizujące wartość należności mają na celu rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. W myśl art. 35b ust.1 ustawy o rachunkowości (UoR), wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego między innymi w odniesieniu do należności z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna.

Jeśli w ocenie spółki sytuacja majątkowa i finansowa osoby materialnie odpowiedzialnej jest na tyle kiepska, że nie będzie ona w stanie spłacić zaległości, wówczas należałoby dokonać odpisu aktualizującego wartość tej należności. Należy jednak pamiętać, że taki odpis aktualizujący nie będzie kosztem uzyskania przychodów, ponieważ nie dotyczy on należności, które były uprzednio zaliczone na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych.

Należałoby się zasta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę