Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Toczy się postępowanie przeciwko naszej firmie o wypłatę odszkodowania kwota jest nie mała. Firma która wytoczyła nam proces jako zabezpieczenie zajęła nam nieruchomość (zastaw na hipotece). Czy w takim przypadku należy dodatkowo tworzyć rezerwę na to zobowiązanie?

Tworzenie rezerw związane jest z zasadą ostrożności (art. 7 uor), zgodnie z którą, w wyniku finansowym jednostki między innymi należy uwzględnić rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Art. 3 ust. 1 pkt 21 uor definiuje rezerwy jako zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Art. 35d uor mówi, że rezerwy tworzy się na:

1) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;

2) p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź