Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

2 lipca 2012

Rezygnacja ze zwolnienia przez rolnika ryczałtowego

157

Prowadzę gospodarstwo rolne jako rolnik ryczałtowy. Chciałbym jednak zacząć się rozliczać z VAT na zasadach ogólnych. W jaki sposób mogę to zrobić?

ODPOWIEDŹ

Rolnik ryczałtowy, w celu przejścia na ogólne zasady rozliczeń, musi dokonać wyłącznie zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Rolnikiem ryczałtowym na gruncie podatku VAT pozostaje rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rolnik ryczałtowy z mocy ustawy jest zwolniony z podatku VAT, może jednak zrezygnować ze zwolnienia podatkowego związanego ze statusem rolnika ryczałtowego. Dokonując rezygnacji rolnik przestaje być rolnikiem ryczałtowym i staje się rolnikiem działającym na tzw. zasadach ogólnych.

Wprowadzone od 1 kwietnia 2011 roku zmiany znacznie upraszczają procedurę przejścia tzw. rolnik...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę