Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

30 marca 2012

Rozliczanie WNT związanego ze sprzedażą zwolnioną

170

Zakupiliśmy od firmy z siedzibą w Słowacji towar, który będzie u nas służył sprzedaży zwolnionej. Jak rozliczyć takie nabycie?

ODPOWIEDŹ

Nabycie towaru od podatnika ze Słowacji stanowi transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), określoną przepisami art. 9 ust.1-2 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU). W przypadku transakcji WNT nabywca jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT.

Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić (art.31 ust.1 UPTiU). Dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabywca jest zobowiązany wystawić fakturę wewnętrzną (art.106 ust.7). Jesteście Państwo zobowiązani do zadeklarowania należnego podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym kontrahent wystawił fakturę, lub za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, jeżeli wcześniej dostawca faktury nie wystawi.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4c UPTiU, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jednakże, zgodnie z art.86 ust. 1 UPTiU, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z tym, że zakupione przez Państwa towary mają służyć sprzedaży zwolnionej, nie mają Państwo prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od transakcji WNT dokumentującej nabycie tychże towarów.

W związku z tym, zobowiązani są Państwo do wykazania w poz. 33 i 34 deklaracji VAT-7 wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę