Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

30 marca 2012

Rozliczenia z urzędem skarbowym po kontroli podatkowej

174

Urząd Skarbowy przeprowadził w naszej spółce kontrolę podatkową. Kontrola obejmowała rozliczenia VAT za miesiące lipiec-grudzień 2011 roku i została zakończona 30 marca 2012 roku. W protokole kontroli opisano, że w lipcu i sierpniu błędnie ujęliśmy faktury zakupu i przez to zawyżyliśmy zwrot podatku i co do tych ustaleń zgadzamy się z protokołem. Natomiast co do nieprawidłowości opisanych w protokole za grudzień 2011 roku mamy pewne wątpliwości. Co powinniśmy zrobić w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionym przez Państwa przypadku, jeśli nie zgadzają się Państwo z ustaleniami protokołu kontroli, przysługuje Państwu prawo do złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu, z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w wyżej wymienionym terminie, urząd skarbowy, zgodnie z art.291 §1 i §3 Ordynacji podatkowej, przyjmie, że nie kwestionujecie Państwo ustaleń kontroli.

A zatem do dnia 13 kwietnia 2012 roku mają Państwo termin na złożenie ewentualnych zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu za grudzień 2011 roku.

Ponadto, po zakończeniu kontroli podatkowej przysługuje Państwu – zgodnie z art. 81b Ordynacji podatkowej – prawo do skorygowania deklaracji podatkowej. Skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty – art.81§2 Ordynacji podatkowej oraz przywołaniem numeru protokołu kontroli.

Jeśli zgadzają się Państwo z ustaleniami kontroli za lipiec i sierpień należy złożyć za te miesiące korekty deklaracji wraz z wyjaśnieniem oraz wpłacić określoną w protokole zaległość i wówczas nie podlegają Państwo karze. W takim przypadku bowiem, zgodnie z art. 16 a ustawy Kodeks karny skarbowy nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę