Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od połowy zeszłego roku jestem księgową w sp. z o.o. Był tam straszny bałagan, więc wyprowadzałam cały rok od początku. Teraz jak już mam wszystko zaksięgowane okazuje się, że mam dużą rozbieżność między spisem z natury a tym co mam na koncie towary. Dawno nie robiono inwentaryzacji i nikt nie potrafi powiedzieć kiedy i jak to się mogło stać. Chciałabym wyjść w księgach na stan jaki faktycznie mają. Różnica wynosi ok. 40 000 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP), podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m UPDOP. Odrębnymi przepisami normującymi zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej są przepisy Ustawy o rachunkowości (UoR).

Ustawa o rachunkowości określa terminy i metody inwentaryzacji. Spis z natury jest podstawową metodą inwentaryzacji, którą inwentaryzuje się między innymi rzeczowe składn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź