Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy spółką na pełnej rachunkowości. W 2008 ponieśliśmy stratę podatkową, która do 2010 nie była rozliczona. Na rozrachunkach z budżetem (podatek dochodowy) mam zaewidencjonowaną nadpłatę podatku dochodowego w wysokości 10.123 zł. Jest to nadpłata bez uwzględnienia rozliczenia 50% straty z roku 2008. Jak zaewidencjonować prawidłowo rozliczenie straty z lat ubiegłych, nadpłata z uwzględnieniem tego odliczenia wynosi 13.656 zł.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o wysokość straty, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Rozliczeń straty podatkowej sensu stricte nie ewidencjonuje się w księgach rachunkowych.

Z treści pytania można wywnioskować, że Spółka w ciągu roku 2011 zapłaciła zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 43.693 zł, które ujęła w księgach rachunkowych dokonując następujących zapisów:

1) na podstawie dowodu PK księgowanie należnych miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

- Wn 870 Obciążenia wyniku finansowego - PDOP

- Ma 220 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym - PDOP

2) na podstawie wyciągów zaksięgowano płatnośc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę