Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO

1 grudnia 2018

Rozliczenie usług spawania świadczonych na terytorium Niemiec

175

Osoba fizyczna jest podatnikiem VAT i prowadzi w Polsce działalność gospodarczą w ramach której będzie wykonywała usługi spawania. Na chwilę obecną usługi te będzie wykonywała tylko na terenie Niemiec, na rzecz niemieckiego podatnika podatku VAT. Usługi spawania polegają na spawaniu konstrukcji stalowych do budowy tuneli. Prace spawalnicze wykonywane są na terenie hali i robione są dla jednej firmy. Elementy konstrukcji tuneli są następnie odsprzedawane bezpośrednio dla firmy która montuje je na tunelach drogowych lub w kopalniach. Konstrukcje te są uniwersalne i pasują do różnych tuneli lub kopalni.Z jakiego art. ustawy o VAT powinny być rozliczane te usługi: z art. 28e czy 28b i jakie deklaracje powinniśmy wypełnić i złożyć w Polsce w zakresie rozliczenia podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

Usługi opisane przez Czytelnika należy rozliczyć zgodnie z art.28b ustawy o VAT. Usługi te należy wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE oraz w poz. 11 i 12 deklaracji VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej (z licznymi zastrzeżeniami określonymi w: ust. 2-4 oraz art.28e, art.28f ust. 1 i 1a, art.28g ust. 1, art.28i, art.28j ust. 1 i 2 oraz art.28n).

Jednocześnie w art. 28e ustawy o VAT ustanowiono szczególną zasadę określania miejsca świadczenia w przypadku usług związanych z nieruchomościami. Przepis ten stanowi, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Przepis art. 28e ustawy o VAT stanowi wyjątek od zasady, przyjmując jako kryterium nie usytuowanie podmiotu, lecz przedmiotu, którym jest nieruchomość. Usługi które jej wprost dotyczą, mają być opodatkowane według jej miejsca położenia. Kryterium położenia nieruchomości jest tu zatem decydujące – determinuje docelowo miejsce opodatkowania usługi związanej z daną nieruchomością. Co istotne, zasada wyrażona w art. 28e ustawy o VAT obejmuje wyłącznie usługi, które dotyczą konkretnej nieruchomości. Usługi związane z nieruchomościami to również takie usługi, które są związane z częściami składowymi danej nieruchomości np. z elementami i urządzeniami zamonowanymi na stałe. Za stały związek z nieruchomością należy uznać każdy zainstalowany element stanowiący integralną część budynku lub konstrukcji, bez którego budynek lub konstrukcja są niepełne, czy też każdy element, sprzęt lub maszynę zainstalowane na stałe w budynku lub konstrukcji, które nie mogą być przeniesione bez zniszczenia lub zmiany budynku lub konstrukcji (np. drzwi, okna, dachy, schody, windy).

W opisanej sytuacji konstrukcje stalowe są uniwersalne i pasują do różnych tuneli i kopalni. Zatem nie mozna uznać, że prace wykonane przez Czytelnika są związane z konkretną nieruchomością lub z jakąś częścią, która jest trwale powiązana z nieruchomościami. Dlatego w przypadku Czytelnika zastosowanie znajdzie art.28b ust.1 ust...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę